Σεμινάρια & Εκπαιδεύσεις

Διοργανώνονται και παρουσιάζονται εκπαιδευτικά σεμινάρια με συγκεκριμένη ή προσαρμοσμένη θεματολογία.
Webinars & Workshops | Σεμινάρια για Επαγγελματίες | Νομικά Σεμινάρια

Η μορφή που θα έχει το σεμινάριο (webinar, workshop, masterclass, lab) εξαρτάται αποκλειστικά από τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. Είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως μέσω των γνωστών διαδικτυακών πλατφορμων επικοινωνίας (Skype, Viber, Zoom, Meet, Free Conference Call) παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων, μαθητών, συνεργατών, ομάδων, συλλόγων και εταιρειών.

Η θεματολογία μπορεί να αφορά κάποιο συγκεκριμένο τομέα από όσα απασχολούν κάθε άνθρωπο, όπως διαχείριση άγχους, διαχείριση χρόνου, επίλυση συγκρούσεων στην οικογένεια ή σε εργασιακό περιβάλλον, δυσλειτουργικές σχέσεις σε οικογενειακό ή επαγγελματικό πλαίσιο κ.α.
Το περιεχόμενο μπορεί όμως να διαμορφωθεί βάσει των αναγκών των ενδιαφερομένων και να προσαρμοστεί στις ανάγκες τους. Ασφαλώς δεν ωφελεί η ίδια προσέγγιση σε επαγγελματικά και οικογενειακά ζητήματα. Κάθε εταιρεία, κάθε οργανισμός, κάθε ομάδα, κάθε σύνολο ανθρώπων γενικά που έχουν κάποια μορφή σχέσης αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικά ζητήματα και με διαφορετικό τρόπο.

Σκοπός των εκπαιδεύσεων και των σεμιναρίων είναι μέσα από ποικιλία προσεγγίσεων και τεχνικών που προέρχονται από το κατάλληλο κάθε φορά πεδίο να ανοίξουν νέοι πιο ευέλικτοι δρόμοι σκέψης στα μέλη της ομάδας και να οδηγηθούν από μόνα τους σε λύσεις που τους ταιριάζουν και τους εξυπηρετούν.
Βιωματικές ασκήσεις, συμμετοχή, διάδραση, teambuilding, motivation games, χρήση props και άλλες εφαρμογές συντελούν στην βελτίωση των μεταξύ των μελών της ομάδας σχέσεων και καθιστούν τα σεμινάρια μία εμπειρία μεταμορφωτική που μπορεί να αλλάξει αρχικά τη διάθεση και σταδιακά τον τρόπο σκέψης.

Αναλόγως της θεματολογίας επιλέγονται οι κατάλληλοι και εξειδικευμένοι εισηγητές και παρουσιαστές από ένα ευρύ επιστημονικό δίκτυο συνεργατών. Οι συνεργάτες επιλέγονται με βάσει τις γνώσεις αλλά και τη μεταδοτικότητά τους. Σημασία δεν έχει μόνο τι λέει κάποιος. Εξίσου σημαντικό είναι πώς το λέει. Πώς το εννοεί. Και πώς το εφαρμόζει ο ίδιος στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Όταν ο εισηγητής δίνει παράδειγμα ζωής με τη στάση και τα λεγόμενά του το σεμινάριο θα εντυπωθεί στον θεατή και θα του ενισχύσει τη διάθεση αλλαγής και αναζήτησης της καλύτερης δυνατής λύσης για τα ζητήματα που τον απασχολούν.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων και των εκπαιδεύσεων χορηγούνται πιστοποιητικά παρακολούθησης με την εγκυρότητα της επιστημονικής ιδιότητας των εκάστοτε εισηγητών. Παρέχεται επίσης προσωπική υποστήριξη με δωρεάν επικοινωνία δια ζώσης, μέσω τηλεφώνου ή e-mail για τα ζητήματα που έχουν προκύψει από τα σεμινάρια και τις εκπαιδεύσεις.

Μία εκπαίδευση χωρίς διακριτική παρακολούθηση της πορείας του μαθητευόμενου έχει απωλέσει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά και το σκοπό της. Η συνεχής επανατροφοδότηση των εισηγητών από τους θεατές με πληροφορίες για τη «μετέπειτα» πορεία τους δημιουργεί μία συνεχή και αδιάλειπτη σχέση μεταξύ τους. Μία τέτοια σχέση θα αποτελούσε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ταξίδι με υψηλούς στόχους.

Μάθετε περισσότερα για τα τελευταία σεμινάρια

Mindeffect logo

Υπηρεσίες Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης με Ευελιξία, Έμπνευση και Δημιουργικότητα

Διαμεσολάβηση \ NLP / Coaching . Εξέλιξη 

Επικοινωνία

mindeffect.gr@gmail.com

+30 6944550905

© Design Copyright 2022 Websitegreece.com - All Rights Reserved