NLP Neuro-Linguistic Programming

To NLP και η ανθρώπινη σκέψη και συμπεριφορά

To σύστημα Neuro-Linguistic Programming (NLP) παρουσιάζει τρόπους κατανόησης και διαχείρισης της σκέψης και της συμπεριφοράς μας με ένα πρωτοποριακό συνδυασμό τεχνικών και μεθόδων.

Τι είναι, επιτέλους, το NLP;

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας νεαρός που ξύπνησε ένα πρωί για να πάει στη δουλειά του και όταν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του τον περίμενε ένα δώρο. Μια όμορφη άμαξα. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να καθίσει στο αναπαυτικό της κάθισμα και να αρχίσει να την επεξεργάζεται. Όταν δεν είχε μείνει κάτι άλλο να επεξεργαστεί στο εσωτερικό της, έστρεψε το βλέμμα του προς τα έξω και άρχισε να παρατηρεί το τοπίο.

Η άμαξα όμως έμενε ακίνητη, γιατί δεν είχε άλογα να την κινήσουν, έτσι το τοπίο παρέμενε το ίδιο και ο νεαρός άρχισε να βαριέται. Για καλή του τύχη βρήκε δύο άλογα και τα έζεψε στην άμαξα. Τα άλογα άρχισαν να τρέχουν και το ταξίδι γινόταν όλο και πιο ενδιαφέρον και συναρπαστικό. Ο νεαρός, όμως, δεν άργησε να συνειδητοποιήσει ότι γινόταν και επικίνδυνο, αφού τα άλογα τον πήγαιναν όπου ήθελαν αυτά, περνώντας μέσα από λακκούβες, πέτρες και απότομες ανηφοριές.

Συνειδητοποίησε ότι τον έλεγχο δεν τον είχε εκείνος αλλά τα άλογα και σκέφτηκε ότι αν δεν προσλάμβανε έναν αμαξά θα καταστρεφόταν η άμαξά του και θα τελείωνε άδοξα και το ταξίδι του. Και πάλι, για καλή του τύχη, βρήκε έναν αμαξά. Τώρα ήταν έτοιμος να συνεχίσει το ταξίδι του έχοντας ως οδηγό έναν αμαξά και όχι ά-λογα. Παρόλα αυτά, ο νεαρός φαινόταν προβληματισμένος και ρώτησε τον αμαξά: «ποια κατεύθυνση θα πάρουμε; Ποιος είναι ο προορισμός μας;». Ο αμαξάς, δείχνοντάς του έναν χάρτη που κρατούσε στα χέρια, του απάντησε: «έχουμε αυτόν τον χάρτη, και αν θέλουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας, θα χρειαστεί να τον διορθώνουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, γιατί ο χάρτης δεν είναι η περιοχή που απεικονίζει».

Μπορούμε να παραλληλίσουμε την άμαξα με το σώμα μας, τα άλογα με τις ανάγκες, τις πεποιθήσεις, τις επιθυμίες, τα συναισθήματα μας, τον αμαξά με το μυαλό μας (τη διάνοιά μας) και το χάρτη με την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Αυτή η αλληγορία μας βοηθά να κατανοήσουμε το ότι η ζωή και το μυαλό ενός ανθρώπου αποτελούν μέρος ενός συστήματος, καθώς επίσης, ότι όλα τα μέρη του συστήματος συνδέονται, αλληλεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται, ενώ δεν είναι εφικτό να απομονωθεί πλήρως ένα τμήμα του συστήματος από το υπόλοιπο σύστημα. Αυτή είναι μια από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται το NLP (Νευρο-γλωσσικός προγραμματισμός).

Μία άλλη βασική αρχή είναι ότι η πραγματικότητα που γνωρίζει ο άνθρωπος δεν είναι κάτι άλλο από την αντίληψη που έχει για αυτήν. Μέσω των αισθητηριακών του συστημάτων ο άνθρωπος δημιουργεί την προσωπική του αντίληψη για τον κόσμο που τον περιβάλλει και με βάση αυτήν την αντίληψη βιώνει την πραγματικότητα. Αυτό που καθορίζει πώς θα συμπεριφερθεί ο άνθρωπος είναι οι νευρο-γλωσσικοί χάρτες της πραγματικότητάς του και όχι η ίδια η πραγματικότητα.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τι είναι το NLP. Η νευρολογία, η γλώσσα και ο προγραμματισμός είναι τα τρία στοιχεία που συνθέτουν τον όρο «NLP» ή «Νευρο-γλωσσικό Προγραμματισμό», καθώς επίσης, και οι τρείς πιο σημαντικές συνιστώσες, ο συνδυασμός των οποίων παράγει αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινη εμπειρία. Ας εξετάσουμε καθένα από τα τρία αυτά στοιχεία χωριστά όπως περιγράφονται εύστοχα από την nlpgreece:

“Ο όρος NLP (ΝΓΠ ή ΝΛΠ) προήλθε από τα τρία πλέον σημαντικά στοιχεία που καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά: Neuro Linguistic Programming ή Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός 

Neuro (Νεύρο) – αναφέρεται, γενικά, στο νευροδιαδύκτιο ως σύστημα που λαμβάνει, μεταφέρει και επεξεργάζεται μηνύματα και εμπειρίες από το εξωτερικό περιβάλλον δια’ μέσου των αισθήσεών μας.

Linguistic (Γλωσσικός) – αναφέρεται στη μεγάλη σημασία και τη χρησιμότητα της γλώσσας, με την ευρεία έννοιά της, ως εργαλείο απόδοσης νοημάτων και έκφρασης των εμπειριών. Η “γλώσσα“ που χρησιμοποιούμε συνδέεται με τις προσωπικές μας εμπειρίες και καλύπτει τόσο τον προφορικό λόγο (λέξεις), όσο και τις κινήσεις και εκφράσεις – micro muscle movements.

Programming (Προγραμματισμός) – αναφέρεται στα μοτίβα λειτουργίας (προγράμματα/patterns) που υιοθετούμε, για να διαχειριστούμε το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε.”

Ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται, ερμηνεύει και βιώνει την πραγματικότητα με το δικό του μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο. Οι πεποιθήσεις, οι αξίες και τα βιώματά του φιλτράρουν τα ερεθίσματα που δέχεται από το εξωτερικό του περιβάλλον και του επιτρέπουν να διαμορφώσει τα δικά του προγράμματα (μοτίβα) προκειμένου να λειτουργήσει μέσα στην πραγματικότητα. Αυτά τα μοτίβα είναι που ορίζουν το βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας στη διαχείριση των καταστάσεων στη ζωή ενός ανθρώπου.  

Ο Νευρο-γλωσσικός Προγραμματισμός:

 • περιγράφει τις δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ του νου και της γλώσσας αλλά και το πώς η αλληλεπίδρασή τους επηρεάζει το σώμα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου
 • είναι η συστηματική και λογική μελέτη των διαδρομών της σκέψης και των εγκεφαλικών διαδικασιών που εκτελούνται κατά την παραγωγή μιας συμπεριφοράς  
 • αντλεί τις γνώσεις και τις τεχνικές από επιστήμες όπως είναι η βιολογία, η ψυχολογία, η φιλοσοφία και η ψυχοκυβερνητική  
 • δίνει στον άνθρωπο πληροφορίες για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός του, πώς επιλύει τα προβλήματά του και πώς παίρνει αποφάσεις  
 • διευκολύνει τον άνθρωπο να αλλάξει τις σκέψεις και τις ενέργειές του αλλά και να έχει στη διάθεσή του ένα εύρος επιλογών όσον αφορά την αντίδραση ή την επικοινωνία σε μια συγκεκριμένη κατάσταση  
 • χρησιμοποιείται ως μέθοδος προσωπικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης δεξιοτήτων όπως είναι η αυτοπαρατήρηση, η αυτοπεποίθηση και η επικοινωνία.  
 • βασίζεται στην αρχή ότι κάθε συμπεριφορά οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό όλοι οι άνθρωποι έχουν όλα τα μέσα που χρειάζονται για να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους  
 • μέσω εξειδικευμένων τεχνικών και εργαλείων, προσφέρει τη δυνατότητα τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες να επιτύχουν τους επαγγελματικούς και τους προσωπικούς τους στόχους. 

Ποια είναι τα οφέλη του NLP;

Για να μπορεί να επιτύχει ένας άνθρωπος τους στόχους που έχει θέσει (προσωπικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς) θα πρέπει να δημιουργήσει έναν «χάρτη» που να του επιτρέπει να αναγνωρίζει και να αντιλαμβάνεται όσο το δυνατόν περισσότερες διαθέσιμες επιλογές και προοπτικές που υπάρχουν στον κόσμο που τον περιβάλλει. Το NLP είναι το σύστημα που διευκολύνει τον άνθρωπο σε αυτήν τη διαδικασία.

Μέσω των εξειδικευμένων τεχνικών και εργαλείων του NLP, ο άνθρωπος ενισχύει:  

 • την ευελιξία στη σκέψη  
 • την ετοιμότητα στο λόγο
 • την άνεση στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας
 • τη διορατικότητα και την οξυδέρκεια
 • τη δημιουργική σκέψη 

Το NLP βοηθά τον άνθρωπο να:  

 • γνωρίσει τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο νου του και πώς ο τελευταίος του επιτρέπει να προχωρά ή να μένει στάσιμος   
 • εξασθενίσει πεποιθήσεις και συναισθήματα που περιορίζουν τις δυνατότητές/ικανότητές του
 • να απαλλαγεί από εσωτερικές συγκρούσεις και επιβλαβείς συνήθειες
 • επιτύχει τους στόχους του
 • βελτιώσει τις επαγγελματικές του επιδόσεις
 • διαχειρίζεται τις αλλαγές
 • αντιμετωπίζει προκλήσεις
 • αναθεωρεί σχέδια
 • υιοθετεί νέους ρόλους
 • διευρύνει τις προοπτικές του και τις επιλογές του
NLP

Η Χρονογραμμή του NLP

Το σύστημα NLP δημιουργήθηκε στην Αμερική τη δεκαετία του ’70 ως αποτέλεσμα ενός project που ανέλαβαν επιστήμονες, προερχόμενοι από τομείς όπως είναι η Γλωσσολογία, τα Μαθηματικά, η Ανθρωπολογία και η Ψυχολογία. Στόχος του συγκεκριμένου project ήταν η μελέτη και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι διακρίνονταν για την αποτελεσματικότητά τους στον επαγγελματικό τους τομέα. «Πώς σκέφτεται και λειτουργεί το μυαλό κάποιου όταν ενεργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο» ήταν το κεντρικό ερώτημα των ερευνητών επάνω στο οποίο βασίστηκε το project τους. Με βάση αυτό το ερώτημα παρατήρησαν, κατέγραψαν, κωδικοποίησαν και αναπαρήγαγαν τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς ανθρώπων που διακρίνονταν για τα αποτελέσματα και την επιτυχία τους στον ιατρικό κλάδο.

Μέσω αυτής της έρευνας διατυπώθηκαν θεμελιώδεις αρχές, στρατηγικές και τεχνικές, οι οποίες αξιοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν και σε άλλα επιστημονικά πεδία όπως είναι οι νομικές επιστήμες, η εκπαίδευση, η υγεία, οι επιχειρήσεις, ενώ στην πορεία βρήκαν εφαρμογή και σε ατομικό επίπεδο, ως εργαλεία για την προσωπική ή/και επαγγελματική εξέλιξη και διάκριση του ατόμου. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία ατομική, ομαδική ή επαγγελματική συνάντηση NLP και προκαλέστε μερικές αναταράξεις στην οπτική σας.


«Η ευτυχία της ζωής σας εξαρτάται από την ποιότητα των σκέψεών σας».
Μάρκος Αυρήλιος

Mindeffect logo

Υπηρεσίες Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης με Ευελιξία, Έμπνευση και Δημιουργικότητα

Διαμεσολάβηση \ NLP / Coaching . Εξέλιξη 

Επικοινωνία

mindeffect.gr@gmail.com

+30 6944550905

© Design Copyright 2022 Websitegreece.com - All Rights Reserved